Prilog 1: RADIODIFUZNI EMITERI

 

Na osnovu clana 87 st.2 i clana 94 zakona o radidifuziji ("Službeni glasnik RS" broj 42/02 97/04 76/05 i 79/05) i clana 49 Statuta Republicke radiodifuzne agencije, na sednci održanoj 19. aprila 2006. godine

SAVET REPUBLICKE RADIODIFUZNE AGENCIJE
doneo je
ODLUKU
O IMENOVANJU CLANOVA UPRAVNIH ODBORA
RADIODIFUZNE USTANOVE SRBIJE
I RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE


Clanovi Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije:
1. Dragomir Antonic, etnolog
2. prof dr. Jovana Babic
3. Slavoljub Đukic, novinar
4. Milica Kuburovic, novinar
5. Predrag J. Markovic, istoricar
6. dr Boško Mijatovic, ekonomista
7. Dušan Savic, sportski radnik
8. akademik Nikša Stipcevic
9. Dušan Stokanovic, ekonomista

Clanovi upravnog odbora radiodifuzne ustanove Vojvodine:
1. Dimitrije Boarov, novinar
2. Đura Varga, fizicar
3. Đorde Vukomirovic, novinar
4. Gordana Đurdevic Dimic, dramska umetnica
5. Nenad Draškovic, menadžer
6. prof. dr Bogdan Đakovic
7. prof. dr Miroslav Egeric
8. Ištvan Takac, novinar
9. Olivera Šešlija, reditelj

 

ODLUKU
O IZBORU KANDIDATA
ZA CLANOVE PROGRAMSKIH ODBORA
RADIODIFUZNE USTANOVE SRBIJE
I RADIO DIFUZNE USTANOVE VOJVODINE

Kandidati za clanove Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije:
1. prof. dr Jovan Arandelovic
2. Lazar Boškovic, propagandista
3. Nebojša Dugalic, dramski umetnik
4. dr Sonja Zimonic, istoricar umetnosti
5. dr Đuro Kovacevic, politikolog
6. mr Jovan Kolundžija, muzicki umetnik
7. Nenad Manojlovic, sportski radnik
8. prof. dr Jovan Miric
9. prof. dr Milovan Mitrovic
10. prof. dr Ivan Nikcevic
11. Cedomir Petrovic, dramski umetnik

Kandidati za clanove Programskog odbora radiodifuzne ustanove Vojvodine:
1. Nemanja Aleksic, advokat
2. Mira Banjac, dramski umetnik
3. Arpad Vicko, prevodilac
4. Vladimir Gvozden, knjževni kriticar
5. Nenad Grujicic, književnik
6. Jovan Zivlak, književnik
7. Svetislav Jovanov, dramaturg
8. Rita Kinka, muzicki umetnik
9. Rade Miljojkovic, književnik
10. dr Drago Njegovan, kustos muzeja
11. prof. dr Miroslav Plancak
12. Vladimir Crnjanski, novinar

Na osnovu clana 92 i clana 94 Zakona o radiodifuziji, clanova programskih odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine bira Narodna skupština Republike Srbije, odnosno Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

LISTA PODNOSILACA PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA
IZDAVANJE DOZVOLA ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I
RADIO PROGRAMA

Na osnovu clana 53. st. 1. tacka 2. Zapkana o radodifuziji ("Službeni glasnik RS"broj 42/02 97/04 76/05 i 79/05), Republicka radiodifuzna agencija objavljuje listu podnosilaca prijava koji su se javili na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa:

Podnosioc cije prijave ispunjavaju zakonske uslove i koje su potpune i podnete u predvidenom roku:

1. Podrucje cele Republike
Za emitovanje programa televizijskog programa za ukupno pet mreža:
Avala- "TV Avala" d.o.o.
B 92- "B 92" A.D.
BK Televizija- "RTV BK Telekom" d.o.o.
Košava- "RTV Košava" d.o.o.
MTS televizija- "Multimedia Tehnology System" d.o.o
PINK- "Pink International Company" d.o.o.
Pro TV- "Act" d.o.o.
Sigma Television- "Sigma media International" d.o.o.
TV 5- "RTV 5" d.o.o.
Fox Televizija "Fox televizija" d.o.o.
Happy TV- "KBM international" d.o.o.
CME SR TV- "CME SR" d.o.o.
Za emitovanje radio programa za ukupno pet mreža:
Kiss FM- "Kiss FM" d.o.o.
Pro FM- "Act" d.o.o.
Rado B 92 -"B 92" A.D.
Radio Index- "Index" d.o.o.
Radio S- "Radio S" d.o.o.
Radio Fokus -"Interspeed" A.D.
Roudstar radio- "Roudstar radio" d.o.o.
Sigma FM- "Sigma Meida International" d.o.o.
TDI radio- "TDI RTV" d.o.o.

2. Podrucje Autonomne pokrajine
Za emitovanje televizijskog programa za jedn mrežu:
Panonija- "RTV Panonija" d.o.o.
Super TV- Regionalni TV centar Subotica
TV Most- "TV Most" d.o.o.

3. Region grada Beograda
Za emitovanje televizijskog programa za ukupno šest mreža:
Art TV- "Art television- Kanal kulture"
Enter TV- "Enter Game Group" d.o.o.
Košava- "RTV Košava" d.o.o.
SOS kanal- "SOS kanal" d.o.o.
TV Metropolis- "TV Metropolis" d.o.o.
TV Most- "TV Most" d.o.o.
TV Palma- "Palma ltd" d.o.o.
Televizija Plus- "Interspeed" A.D.
TV Studio B- JRDP "Studio B"
Za emitovanje 14 radio programa
Akademac- "AMKK Akademac"
Art radio- "Art radio" d.o.o.
Beta plus- "RFI Beta" d.o.o
BK radio- "RTV BK Telekom" d.o.o.
Golf radio- "Golf R.S." d.o.o.
Ekološki radio Bandini- "Euro-Bandini" d.o.o.
Idea FM- "Idea FM"d.o.o.
Lane- "Minacord" d.o.o.
Luna rado- "Green machines" d.o.o.
M radio- "Srdan i Bojan Stojanovic" d.o.o.
Maxiss radio- "Beo Maxiz" d.o.o.
Naxi radio -"Naxi" d.o.o.
Nostalgie- "Plus koncept" d.o.o.
OK radio- "OK Skay" d.o.o.
Radio 24- "Mal" d.o.o.
Radio 988- "Kobe-Group"
Radio Sky- "Soko Group" d.o.o.
Radio Avala krug- "RTV Avala krug"
Radio Balkan- "Humina" d.o.o.
Radio Bonton- "Radio Bonton"
Radio Venus- "Venus"d.o.o.
Radio Glas Beograda- "Vizartis" d.o.o.
Radio Delfin- "Beografiti" d.o.o.
Radio Jat- "Radio Jat".d.o.o.
Radio Košava- "RTV Košava" d.o.o.
Radio MFM- "Spirit Sound Mfm" d.o.o.
Radio Oranž FM-"Oranž FM"
Radio Perper -"Europerper"d.o.o.
Radio Pingvin- "Pingvin"d.o.o.
Radio Pink -"Pink International Company" d.o.o.
Radio Roda - "Roda inženjering" d.o.o.
Radio Studio B- JRDP "Studio B"
Radio TRI- "Trident Media Group" d.o.o.
Radio Hit- "Hit-Telekom"
Sport FM- "Sport radio FM" d.o.o.
TDI radio- "TDI RTV" d.o.o.
Top FM- "Radio Top FM" d.o.o.
Filmski radio Žabac- "Žabac" d.o.o.
City radio- "City" d.o.o.
Cricket radio- "Cricket market" d.o.o.

Podnosioci cije prijave ne ispunjavaju zakonske uslove i/ili su nepotpune i/ili neblagovremene:
1. JU radio- 100% vlasništvo države"
2. MIP radio- netransparentna struktura osnivackog kapitala i nije uplacen depozit
3. Radio Politika i TV Politika
- sporna vlasnicka struktura (prisustvo državnog kapitala i nezadovoljena medijska koncentracija);
- nedostaje dokaz o prijavi zaposlenih u nadležnim službama;
- nedostaje dokaz o uplati zakonom utvrdenh poreza doprinosa;
- nedostaje dokaz o izmirenju poreskih obaveza
- nedostaje dokaz o izmirenju obaveza proisteklih iz autorskih i srodnih prava (SOKOJ i OFPJU)
- depozit je uplacen posle roka za podnošenje prijava
4. Radio Novosti- nepotpuna dokumentacija
5. RTL- više od 49% stranog kapitala i netransparentna struktura osnivackog kapitala
6. Radio Flash- sporna vlasnicka struktura, više od 49% stranog kapitala
7. Radio Grad- sporna vlasnicka struktura, više od 49% stranog kapitala
8. TV A- nije uplacen depozit
9. IBC- 100% društveni kapital
10. BS FM- 100% društveni kapital

 

Na osnovu clana 53 Zakona o radiodifuziji ("Službeni glasnik RS"broj 42/02 97/04 76/05 i 79/05), na sednici održanoj
19. aprila 2006. godine.

SAVET REPUBLICKE RADIODIFUZNE AGENCIJE
doneo je
ODLUKU
DA SE IZDAJU DOZVOLE ZA EMITOVANJE
RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA
SLEDECIM PODNOSIOCIMA PRIJAVA:

1) Podrucje cele Republike
Za emitovanja televizijskog programa za ukupno pet mreža:
Avala- "TV Avala" d.o.o.
B 92- "B 92" A.D.
Košava- "RTV Košava" d.o.o./Happy TV- "KBM international" d.o.o. (jedna mreža)
PINK- "Pink International Company" d.o.o.
Fox Televizija "Fox televizija" d.o.o.

Za emitovanje radio programa za ukupno pet mreža:
Rado B 92 -"B 92" A.D.
Radio Index- "Index" d.o.o.
Radio S- "Radio S" d.o.o.
Radio Fokus -"Interspeed" A.D.
Roudstar radio- "Roudstar radio" d.o.o.

2) Podrucje Autonomne pokrajine Vojvodine
Za emitovanje televizijskog programa je jednu mrežu:
Super TV- Regionalni TV centar Subotica

Navedeni podnosioci prijava na koje se odnosi ova odluka upucuju se Republickoj agenciji za telekomunikacije u postupak izdavanja dozvola za pojedinacne radidifuzne stanice.

 

Spisak frekvencija za emitovanje radijskog programa na

području Beograda za 14 radio stanica:

Frekvencija

Radio

Pokrivenost

Predajnik

90,90  MHz

Pingvin

Beograd

Bežanijska kosa

91,30 MHz

Pink

Beograd

Genex

91,80 MHz

TDI

Beograd

Ušće

93,70 MHz

MIP

Beograd

Ušće

95,80 MHz

TRI

Beograd

Stojićino brdo

96,90 MHz

NAXI FM

Beograd

Bežanijska kosa

99,10 MHz

Studio B

Beograd sa okolinom

Beograđanka

100,40 MHz

SPORT FM

Beograd

Bežanijska kosa

100,80 MHz

Studio B

Beograd sa okolinom

Torlak

102,20 MHz

MFM

Beograd

Beograđanka

104,70 MHz

Novosti

Beograd

Trg Nikole Pašića

105,20 MHz

Nostalgie

Beograd

Stojičino brdo

105,40 MHz

Studio B

Beograd sa okolinom

Kosmaj

106,30 MHz

City

Beograd

Zvezdara_DL

106,80 MHz

TOP FM

Beograd

Košutnjak

107,90 MHz

Beta RFI

Beograd

Beograđanka


Frekvencija

Pokrivenost

Predajnik

89,20 MHz *

Beograd

Košutnjak

90,20 MHz *

Beograd

Genex

96,20 MHz *

Beograd

Torlak

107,30 MHz *

Beograd

Genex

* Saglasno postojećoj situaciji, kao i nepredvidivim mogućim problemima u realizaciji regionalnih mreža i lokalnih radio-stanica, aktiviranje ovih frekvencija reaizovati tek po završetku svih Javnih konkursa i puštanja u rad svih radio-stanica, koje dobiju dozvole za radio-stanice i dozvole za emitovanje po njima.

 

Frekvencije za TV emitovanje za ukupno 6 mreža na području Beograda:

CH

TV Stanica

Predajnik

Mreža

29

SOS kanal

Pančevački put

B 4

32

Studio B

Pančevački put

B 1

33

ART TV

Krnjača

B 3

34

TV ENTER

Genex

B 6

36

SOS Kanala

Beograđanka

B 4

38

SOS Kanal

Košutnjak

B 4

39

TV PLUS

Ušće

B 5

40

Studio B

Kosmaj

B 1

42

ART TV

Košutnjak

B 3

43

Tv Metropolis

Beograd

B 2

44

ART TV

Senjak

B 3

46

TV PLUS

Panevački put

B 5

47

Tv Metropolis

Košutnjak

B 2

49

Studio B

Košutnjak

B 1

51

Studio B

Torlak

B 1

53

Studio B

Beograđanka

B 1

54

TV PLUS

Košutnjak

B 5

58

TV ENTER

Košutnjak

B 6

58

TV ENTER

Pančevački put

B6

60

Tv Metropolis

Stojičino brdo

B 2

 

Pokrivanje radio programa za ukupno 5 mreža na nacionalnom nivou:

Mreža

K1 

K2

K3

K4

K5

Naziv

 B 92

 INDEX

RADIO S

ROAD STAR

FOKUS

Subotica

103,9

96,2

102,4

105,2

107,1

Sombor

103,4

100,8

99,6

105,0

95,0

Kikinda

101,6

91,9

107,4

92,3

99,5

Čot

103,2

       

Venac

 

94,1

92,9

97,2

107,0

Vršac

101,7

104,6

107,5

97,0

93,0

Gučevo

105,8

103,8

104,8

102,5

 

Avala

     
98.5

101,4

Torlak

92,5

88,9

94,9

   

Rudnik

102,3

94,3

     

Ovčar

105,6

91,5

96,3

107,5

105,0

Crni Vrh

   

102,9

106,8

91,1

Deli J.

104,8

93,2

     

Tupižnica

   

105,3

94,1

 

Jastrebac

104,6

106,0

87,9

101,9

 

Kopaonik

106,6

103,2

98,7

 

104,1

Crni Vrh

91,3

89,7

97,3

99,0

 

Pljačkovica

98,1

89,8

101,1

93,7

 

Bitovnik

102,7

95,3

100,7

94,1

107,6

Jadovnik

     

104,8

 

Kladovo

   

94,5

96,5

102,0

Goč

     

100,2

88,5

Novi Pazar

     

101,2

 

Besna K.

       

105,6

Vlaina

       

106,5

Niš

       

97,9

Cer

       

100,5

Maljen

       

107,2

Zrenjanin

       

88,7

* Boldovano su obeležene nacionalne frekvencije za Beograd

 

Frekvencije TV stanica za emitovanje programa na nacionalnom nivou

Mreža

K1

K2

K3

K4

K5

Naziv stanice

Pink

TV  B 92

TV  FOX

Happy Košava

TV Avala

Avala

45

57

 

64

28

Novi Beograd

59

26

69

62

 

Kanarevo brdo

35

37

61

68

32

Stojičino brdo

52

63

8

31

25

Torlak

   

12

   

Krnjača

       

54

Kosmaj

62

55

50

37

 

Crveni Čot

 

66

   

30

Venac

35

 

33

27

 

Subotica

56

22

50

34

36

Sombor

25

42

29

60

46

Kikinda

37

44

25

32

67

Vršac

67

46

51

32

43

Crni vrh

49

61

58

21

38

Žeželj

51

42

53

62

 

Čačkalica

34

52

36

31

 

Jastrebac

45

42

55

30

33

Tupižnica

42

48

34

61

31

Deli Jovan

59

66

38

50

06

Kladovo

29

65

35

63

53

Čoka Vinjilor

51

65

22

63

 

Ovčar

50

58

52

44

56

Rudnik

29

63

23

67

60

Goč

39

69

65

59

45

Valjevo/Pećina

46

49

21

51

58

Tornik

67

63

46

40

59

Žabučje

28

48

36

69

26

Bajina Bašta

48

27

30

68

39

Priboj/Bić

65

22

51

56

43

Prijepolje

44

24

51

57

42

Nova Varoš

38

28

69

49

34

Cer

69

 

25

34

52

Gučevo

47

33

40

 

44

Crni Vrh/ Pirot

50

66

39

37

58

Besna Kobila

67

69

47

63

59

Pljačkovica

23

57

31

55

21

Kopaonik

54

49

61

63

46

Novi Pazar

36

29

21

39

32

Gradac/Raška

31

68

65

44

38

* Boldovano su prikazane televizijske nacionalne frekvencije za Beograd