Ja sam laki vetar kroz koji jedriš. Ja sam topli pesak po kojem hodiš.
Ja sam oblak kroz koji smeš. Ja sam voda u koju želiš.
Ja sam izvor sa koga piješ. Ja sam zora kojom se budiš.
Ja sam zvezda na koju trepneš.
Ja sam otisak u tvojoj noći.

Ja sam bela pena pod tvojim prstima. Ja sam šapat u tvom uhu.
Ja sam plavo u tvom oku. Ja sam kap na tvojoj usni.
Ja sam lahor na tvom dlanu. Ja sam beleg na tvom bedru.
Ja sam trag pod tvojom stopom. Ja sam pokret u tvojoj kosi.
Ja sam vino na tvojim nepcima. Ja sam senka po kojoj gaziš. 

Ja sam perje u tvom jastuku. Ja sam postelja na koju ležeš.
Ja sam prekrivač oko tvog kolena. Ja sam drhtaj u tvom snu.
Ja sam poljubac koji te budi.
Ja sam tajna u tvom krilu.

Ja sam bedem iza tvog osmeha. Ja sam zaštita od ružnog pogleda.
Ja sam zamka za tvoju tugu. Ja sam prepreka za tvoju bol.
Ja sam detelina za tvoju sreću.
Ja sam vetrobran za tvoja mora.
Ja sam čuvar tvoga neba.

 

Do not wake me...