Odjekivale su popločanom kaldrmom, i još dugo, za svakim pređenim korakom vukle eho bivših tragova za sobom.
Crvene potpetice.

Njihala se nemarno prebačena preko nagog ramena, povremeno kliznuvši na pedalj ispod lakta, okrenuvši se u padu, zabelevši noć odsjajem.
Lakovana torbica.

Sramežljivo se podmetala faltanim naborima unutrašnjem delu butina, energično bivajući odbačena novim, klecavim idenjem.
Kratka suknjica.

Nestašno je prelazila preko oka. Svakom promenom ritma u hodu, nametala se i zadržavala na dugoj trepuški. Kratkim zamahom glave bivala odgurnuta, da bi se, neubeđena, ponovo isprečila pred pogledom.
Plava lokna.

Ležao je, kao utisnut pečat, na grudima. Nije se usuđivao da se pomeri, promeni ugao, utrnuo od bojazni da ih napusti. Da ih ne izgubi, da ih neko drugi ne odnese, otrgne od njega, čuvarnog.
Krstić na vratu.

Deteta Noći