Otvorila se za njih čista, mirisna. Noćima ih je priželjkivala i nadala se. Sada su tu.
A ona spremna.

Stidljivo se povukla na prvi dodir ženinog kolena. Uzdrhtala na muškarčevo bedro. Suviše dugo ih je čekala. Ustreptala pred neizbežnim plašila se privida.

Polako je, više dahom no dodirom ispitivala njihova tela. Proučavala ih smišljeno, voljna da im se potpuno preda. Lagano ih doticala svojim rubovima i na mahove uzmicala pred neočekivanim. Prebrojavala njihove prevoje i umetala se u njih nesmetano. Bivala potisnuta jagodicama znatiželjnih im prstiju. Upijala u sebe miris ženine kose. Mazno se prislanjala na muško rame. Ženin bok je ležao neosetan, samo bi se ponekad kao struna zategao. Njegov teret donosio je slast nagosti i breme prolaznosti. Zaneta tela primala je kao dar.

Ponela je oslobođena strast. Odbacivši prošlost ušla je sa njima u Sada. Obavila se oko njihovih tela obnevidela. Podmetala se besramno. Jedino joj sećanje postade ritam dvaju tela na njoj. Jedina realnost drhtaj. U njoj. Šaptala je sa njima, preplitala zvuk sa oblikom, jecaj sa formom. Sa njim prodirala u Ženu. Sa Ženom se otvarala za Muškarca. Ni glasa nije pustila kada Žena zari nokte u napetu mišicu. Samo je upila u sebe kap njegove krvi.

...Ostavili su je zgužvanu, vlažnu od znoja i suza, belila i ružičastog. Da se do ponovnog susreta pročisti...
...Ili umre.