Reč jednom izgovorena, nikad ne ponovljena, nasumice odabrana, od razuma amputirana.
Reč zbijana, zgrčena, skučena, u 4 nema zida sabijana, u klimaksu isplakana.
Deflorisana reč.

Reč koja pojas od nevinih slova odbacuje, sebe na ata raskalašnosti nabacuje, besramom se svojim razbacuje, u uho i mozak nemilice ubacuje. Reč emotivnim nabojem prepunjena, ljubavlju il' mržnjom podojena, gorkom pljuvačkom iz usta oplođena.
Deflorisana reč.

Reč koja ludo u lice laži rukavicu izazova baca, po megdanu gubitničkom jarca, bez oružja, sem britkog jezika kojim palaca. Reč zarobljena, pa oslobođena, mučena pa isceljena, na krstu ćutnje razapinjana, pa vaskrsla - izgovorena. 
Deflorisana reč.

Reč koja samu sebe do kosti ogoli, bez milosti sve svoje u skrob pretvori, samo da zaboli.
Deflorisana reč.