Upakovano u majušnu kutijicu sećanja. Ututkano paperjastim jastucima nezaborava.
Bezbedno kao suza u oku. Kao dlan na kiši. Kretnja u snu.

Ušuškano šarenim ćebićima neponova. Plavim draperijama želje.
Modrim žmurenjima. Ljubičastim tajnama.

Čuvano slučajnim osmesima. Pokretima kroz kosu.
Maznim otklanjanjem dosadnih dana. Lakim istrpom belih noći.

Upleteno u dugine boje. U beskraj svemira u telu. Oblake u glavi.
Trepet u glasu. Drhtaj na pomisao.

Vreme sa Tobom.