Način plaćanja:

  • gotovinom

  • kreditnim karticama

  • čekovima

  • plaćanje sa računa

Cenovnik oftalmoloških usluga:

  • određivanje dioptrije

  • dijagnostika očnih bolesti

  • lečenje očnih bolesti

  • laserska hirurgija oka