Oftalmološka specijalistička ordinacija "LASER"
-centar za dijagnostiku i lasersku hirurgiju oka-