Čas 111/2

Prisilan, na mišiće, a kako drugačije kada su profesori Male škole Web-a u štrajku.
Tačnije, u tihom štrajku, bojkotu. Nije čudo. Nemaju godišnji odmor, beneficije, ne primaju platu, a, bo'me, ni E-mejlove u poslednje vreme.

Šta mi drugo preostaje, nego da zasučem rukave i, vadim fleke.
Ukoliko ni ovo ne uspe, ako ostanem sama, biću prinuđena da osnovnu školu Weba preinačim u

Fakultet Primenjenih Webanosti.

Coloqium:

Microsoft ili Netscape?

Pre nešto više od godinu dana, kada sam na poklon dobila CD sa Front Page-om na čelu, uz njega je išao i Netscape Navigator, browser u kome je trebalo da kontrolišem, pored MS Internet Explorera, svojih ruku delo.
Pedantno i predano, kao svaki početnik kome je ukazano poverenje, uredno sam svoje prve web stranice paralelno pregledavala, pre nego ih bacim Inter-svetu pred noge, dža u jednom, dža u drugom. Nevoljno sam kliktala na Netscape-ov browser, znajući da će uvek da pronađe neku manu mojoj "savršenoj" web stranici. Nervirala se što ne konstatuje "specify top margin" na nuli u Page properties, što se pravi lud na subscript i superscript, moje omiljene igrarije sa fontovima, što mi insertovane sličice istumba po samo njemu znanim i shvatljivim mestima. A meni, u Preview-u tako lepo stoje! Mrzela sam ga! A iznad svega, mrzela sam sebe, upornu, što sam nasela na profesionalni pristup poslu koga sam se latila samo iz duga vremena.

Uslov za polaganje ispita:

Pojednostavite stvari. Olakšajte sebi život. Opredelite se: jedan ili drugi. 
Od dva brkata, nadobudna, šovinistička mucho-macho browsera, od kojih ni jedan nije princ na belom konju, izaberite manje, ili više kosmatog. Zavisno od ukusa i onoga što imate pri srcu, na hardu.

Osim ako ne želite da odete u beskrajni nadprofesionalizam,
koji može da vam donese očaj, beznađe,
 i... neku kintu.