Čas 1.

Pitanja:  

 1. Šta pravite?
 2. Koja su polazna pravila pri postavljanju web stranice?
 3. Ista pitanja.  

Odgovori:  

Po Zoranu Imširagiću, tehničkom uredniku i dizajneru:

 1. Organizacija Web stranice se ne razlikuje dramatično od organizacije jedne novinske stranice. Uglavnom imaju iste elemente, samo je medij različit. Pravila koja važe za organizaciju novinske stranice mogu se odlično primeniti i na Web stranicu.

 2. Kao prvo, morate da znate šta pravite. To znači da pre nego što sednete za računar imate u glavi vizuelno i koncepcijski osmišljenu Web prezentaciju. Kao što je za gradnju kuće potreban plan na papiru tako ćete i vi prvo osmisliti organzaciju i izgled vaše prezentacije. Imaćete najmanje dva crteža. Prvi, koji će predstavljati organizacionu mapu prezentacije, kojom ćete u obliku neke šeme ucrtati hijerarhiju i vezu među stranicama. I drugi, koji će predstavljati izgled pojedinačne stranice. Ovih drugih crteža će biti onoliko koliko imate stranica u prezentaciji.

 3. Odgovori na ova pitanja, kako ih ja vidim:
  OK. Sve je logično i jasno, čak nije ni mnogo komplikovano. Samo, šta ako nikada nismo imali iskustva sa postavkom novinskog klišea? Ili gradnjom kuće?
  Sjajno bi bilo kada bi vam, bar za početak, neko iskustven postavio šemu o kojoj Zoran govori. Na vama bi bilo samo da postavite pozadinu koja vam se nudi iz gotovih templata - uzoraka i krenete da “kačite“ pripremljen tekst i slike. Pa kako padne. Web page bi bio gotov za tili čas. A kada biste imali materijala za sledeće stranice, to bi se čak moglo nazvati i web sajtom.
  Hajde da pretpostavimo da smo se prvi put našli ispred praznog ekrana nekog od programa za pravljenje web prezentacije i da su nam štampa i prelom novina potpune nepoznanice. Da li da odustanemo ili…Da NE odustanemo.
  Osnovna tema vaše prezentacije je, recimo:
  Moja prva web prezentacija. To ukucati.
  Izabrati font, veličinu slova, highlight-ovati, zacrneti rečenicu, pa desni taster miša – klik – font – klik. Birati opcije koje vam se nude i isprobati sve koliko ih ima. Zadržati varijantu koja vam trenutno najviše leži.
  Sačuvati stranicu, bar za početak, tamo gde ćete je najlakše naći. Zapisati sa strane gde ste je sačuvali. Dati joj i prvo ime: desni taster miša – klik – page properties – klik – general – title (već je zaplavljeno, samo ukucati).
  Opet desni taster miša – klik – page properties – klik – background – Colors - obojiti pozadinu. Probati sve omiljene boje. I neomiljene.
  Diviti se svom prvom web čedu do sledećeg web časa.

Cas 2