Čas 4.

Ako pođemo od toga da pravljenje web sajta nije egal pravljenju rakete, ubediću vas u SUPROTNO!
Dragan Bogdanović, inženjer kosmonautike, u stvari je i web master www.jak.org.yu. Ni ja nisam znala da takva kombinacija postoji, pa smo kvit. Koristićemo mi njega za svašta, neće se izmaći. Al' za početak, nek nam pomogne da lepše razumemo neke ovowebaljske stvari.

Ja sam mu postavila dva jednostavna, plava pitanja:
1. Koje je njegovo iskustvo u radu sa tabelama (okvirno i u frejmovima)?
i
2. Šta je bolje koristiti i kad?

A dobilaaaa...materijala za 5 radio emisija i još toliko web stranica. Baš mu hvala.
No, ne dam se zbuniti. A vi?
Evo nekoliko stvari koje je rekao... samo kao UVOD!


Pre bilo kakvog uputstva o radu sa tabelama, treba odgovoriti na pitanje zašto su nam tabele uopšte potrebne? Razlog je sledeći: Web izgled je promenljiv, nestalan, i korisnički individualan. Kako će izgledati vaša strana u velikoj meri zavisi od korisnika, posetioca sajta. Karakteristike njegovog kompjutera i monitora aktivno učestvuju u prezentiranju stranica sa Interneta.
Primer iz prakse: Zamrznite litar vode u okrugloj šerpi i dobićete valjak. Učinite to isto sa četvrtastom posudom i dobićete kocku.

Zajedničko za Webdesign i ranije pominjanim novinskim dizajnom je da moraju da zadovolje estetske norme. Metode postizanja tog cilja su - sasvim drugačije. Alati za pravljenje novina su savršeniji i daju vam apsolutnu kontrolu nad elementima. Jezik HTML je nesavršen i mnogo toga nije moguće izvesti. Krajnji proizvod ovog prvog je odštampan list hartije. Pošaljite ga na pet kontinenata i svi  korisnici će imati identičan tekst pred očima.
A krenite kod petorice prijatelja da pogledate vašu web stranu. Može se desiti da ih vidite u pet različitih verzija. Prvi je monitor podesio na rezoluciju 640x480, drugi na 800x600, treći, na 1024x768. A jedan opet, slabije vidi, pa je u svom browswer-u kliknuo na opciju View -> Tekst size -> Larger (mogućnosti su jos: largest, medium, smaller, smallest). Izračunajte broj kombinacija pa ćete viditi kako sve može da izgleda jedna ista web stranica...


...Držite se samo principa funkconalnosti. Ne gurajte na stranicu baš sve što ste naučili. Umesto da impresionirate posetioca vašim znanjem postići ćete suprotan efekat - njegov odlazak. U umetničkom klizanju daju se dve ocene: za umetnički utisak i tehničko izvođenje. Trudite se da vaše zamisli na web-u ostvarite na što jednostavniji način, i na pravom ste putu.

4 1/2 cas