...Vrata raja se zalupe za tobom u trenu kada se vineš ka zalasku sunca

Jer, Gore je

sve širom otvoreno. Gore je vodilja tvoj um. Gore je Dunav plav a grad opran. Gore je reka pod tvojim nogama, i šuma, i livada, i drvo, i put... ako ih samo poželiš. Gore je vetar u tvojim mislima i toplo, toplo... Gore su struje u tvom telu i otkucaji srca.

Jer, Gore si

slobodan. Gore si neomeđen tlom i stranama sveta. Gore si laki pokret kroz san. Gore si bestelesnog dodira sluga. Gore si beskraja krilo. Gore si vrisak koji kida karike na lancima sputanosti. Gore si uzdah koji razbija reze na ćelijama
praznine i tuge. Gore si Kralj koji je stupio u Raj.

 

Gore... na krilima zmaja