butterfly


A krilo upereno u nebo. A mesec kao otrovni odgrizak. A zvezde kao poslednja želja. A grad kao crno nebesko ogledalo. A zemlja daleko od pomisli, uma. Dole.

A zvuci modra strujanja. A boje osenčene. A miris vetar. A reč odćutavanje.

I misli koje sustigneš kod uzleta. I smešak koji prizoveš pri okretu. I spazam koji osetiš pri sletanju.

Pod srcem svemir.

U srcu nemir.

I prijatelji koji pale farove da bi im se vratio noćni leptir.