PRA-PRA-PRA-STARI SRBI
MORE - SRBI PA VELIKI PRASAK!

 

From: Vlada Tomanović
To: Beogradske razglednice

Najzad sam našao dokaz da su Srbi zaista narod najstariji i da su manje stari Grci mnogo naučili od nas u tim starim (za njih prastarim a za nas skoro novim) vremenima.

Naš poznati naučnik Branislav Nušić na jednom mestu (sad baš ne mogu da se setim gde to beše) lepo kaže kako je čuveni filozof manje starih Grka Empedokle dobio ime. Na filozofskom fakultetu u manje staroj Grčkoj je glavni profesor svih nauka (a znamo da je filozofija majka svih nauka) bio mnogo stariji Srbin, koji je, na naš ponos i radost, često upotrebljavao srpsku uzrečicu u MP ili ti u em pe. Jedan strogo i konzervativno vaspitani mladi Grk (od manje starih Grka) nije mogao da shvati svu tu energiju i sadržajnost našeg vekovima starog em pe, pa je jednog dana uzviknuo: Ali dragi, najstariji profesore prastare i jedino ispravne srpske filozofije, a time i univerzalne filozofije, zašto stalno ponavljate em pe, pa em pe! Em pe, dokle?
Naš vrlo stari Srbin i najstariji i najmudriji filozof svoga doba (i svih vremena a i šire) prezrivo odmeri mladog, nezrelog pripadnika neizabranog, nenebeskog naroda i prezrivo reče:

Sedi Empedokle.

Pitalica: MP - a nije Military Police. MP, a nije em pe. MP, a nije Empedokle.
Pa dokle, u MP?!!!