Pastiš

 
 
 

Biljana Petrović

Ušla je i spustila kesu na pod.

Niko nije obratio pažnju, mogla je da bude prazna. Samo su dve ručke bile spletene tako da se ne vidi sadržaj, ako ga uopšte ima.

Žena je sela za sto prekriven zelenom čojom. Za pročeljem je sedeo muškarac i čitao knjigu. I ona je izvadila svoju iz širokog džepa tunike.

Pomno su čitali, kad su u prostoriju stupili ostali. Visoki osmehnuti mladić ušao je na glavna, drugi je progurao bicikl na sporedna vrta i oslonio ga o zid. Za njim je ušao momak sa naočarima. Seli su. Kao mađioničari vadili su knjige iz rukava. Čovek s pročelja ovlaš ih je pogledao, izbrojao opsene.

Ušla je još jedna žena i spustila kesu na pod. Mogla je da bude prazna, samo sa dve ručke, spletene tako da se ne vidi sadržaj, ako ga uopšte ima.

Sela je za sto. Za pročeljem je sedeo muškarac i čitao knjigu. Desno od njega sedela je žena bez kese, preko puta mladić s osmehom, sleva dvojica – jedan s bicikla, drugi s naočarima.

Treća žena oglasila se s vrata zviždukom. Provirila je na jedna, pa na druga vrata. Pre nego što je sela, na sto je spustila deo nečijeg govora, kockice za jamb, parče mutnog zimskog popodneva i malo zvono. Spretnim pokretom izvukla je knjigu iz pojasa.

"Znam!" prekinula je zelenu tišinu. "Goreće knjige!"

Pogledala je okupljene uz nadu i knjige im se u rukama namah pretvoriše u cepanice.

Krug se stisnuo.U hladno je curela večnost.

Pri odlasku, prva i druga žena razmenile su kese. Druga žena je kesu prve žene lako podigla. Prva je pokleka pod teretom kese druge žene. U pomoć su priskočili muškarci, odreda prihvatajući breme. Otežala kesa se pocepala, a sobu namah ispunile seni prošlih dana. Druga žena, a zatim i ostali zavirili su u laganu kesu prve.

U njoj je bilo ogledalo u kome su titrali odrazi nadvijenih lica.