to je
malta!

 

Malteški arhipelag sastoji se od tri ostrva: Malte, Goza i Komina. Malta je najveće ostrvo, 
veličine 237 km2, zatim po veličini sledi Gozo i najzad Komino, malenkost od svega 2 km2
Iz ovog jasno proizilazi da FS piloti mogu da slete samo na Maltu.
Zbog zgodnog a valjda i strateškog položaja, Malta je naseljena još pre 7000 godina. Ova ostrva imaju dugu i zanimljivu istoriju: neolitska civilizacija, kao i bronzana era trajale su na njenom tlu više od 4000 godina. O ovim davnim vremenima još svedoče impresivni kameni hramovi i 
ostali spomenici vidljivi i iz aviona.
Prvi poznati naseljenici bejahu Feničani, koji dodirnuše obale arhipelaga u IX veku pre nove ere. 
Zatim su dolazili Kartaginjani, pa Rimljani koji su vladali ostrvljem punih 600 godina. 
Smenili su ih Arabljani sa severa Afrike. Za sobom su ostavili  uticaj na formiranje Malteškog jezika, jedinog jezika semitskog porekla koji se piše latinicom.

U nekoliko sledećih vekova smenjivale su se dinastije i carevine, beše tu i poznati Red Vitezova svetog Džona od Jerusalema - Malteških vitezova. Bonaparta je na kratko svratio, Britanci ga oteraše.

 

Sve ove kulture i civilizacije dolazile su i odlazile a da aerodroma nije ni bilo.
Na Malti je engleski ravnopravan sa malteškim, znači govore jezikom savremenih Ikara.
Katoličanstvo je vodeća religija, što mora da se naglasi jer im to mnogo znači.
I za kraj: Maltežani su gostoprimljivi, dobrodušni i Drugari.

Ali za to saznanje mora da se sleti.