Šta hoćete da vam kažem?
Šta želite da vam pišem?
Da vas lažem o stepenicama ka nebu,
o monasima u narandžastom pomirenim sa nama onakvima kakvi jesmo,
o čardacima koji su dotakli nebo,
o artefaktima ljubavi,
o blaženosti koja nevina živi u dodiru,
o veri smirenja, predanja, podanosti kao u žene,
o borbi nama nepojmljivoj, neshvatljivoj,
o blagosti i haosu spojenim, isprepletanim bez grča, na jednom mestu,
kao dokaz da se to može,
kao zalog za put u večnost,
o čistoti, o lepoti...

Ne mogu, ne umem, ne znam, ne smem. Jer se plašim, jer se sramim, jer sam ga udahnula.

Bangkok
Th@i